Pobierz ofertę

Pełna oferta

Pobierz katalog z pełną ofertą - PDF

Pobierz »


O szkółce


Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych Michał Bojanowski została założona w 1994 roku. Jej założycielem jest mgr inż. Michał Bojanowski – absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Główną siedzibą od 2000 roku jest Prymusowa Wola. Miejscowość ta jest położona w gminie Sławno, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim. Lokalizacja w centrum Polski, na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego ułatwia dojazd i dystrybucję produkowanych roślin. Prowadzimy głównie sprzedaż hurtową, ale posiadamy również punkt sprzedaży detalicznej. Oferujemy także sprzedaż wysyłkową na terenie Polski i poza jej granicami.

Szkółka drzew iglaste formowane


Szkółka w liczbach


Powierzchnia szkółki to 43 ha:

  • 10 ha - siewki w gruncie,
  • 25 ha - rośliny szkółkowane w gruncie,
  • 2 ha - rośliny w pojemnikach,
  • 1 ha - mateczniki,
  • 1 ha - tunele foliowe,
  • 2 ha - drzewka choinkowe

pozostałą powierzchnię zajmują place, budynki i drogi

Sadzonki podczas podlewania w szkółce

W naszej ofercie są rośliny, które dobrze rosną w miejscach suchych o łatwo przepuszczalnej glebie, jak również takie, które możemy posadzić na mokrych i mocno wilgotnych stanowiskach.

Produkowane u nas drzewa i krzewy ozdobne przeznaczone są do dalszej produkcji w innych szkółkach, ale także do ogrodów, zieleni miejskiej, obsadzeń pasów drogowych, zakładania plantacji choinkowych, zalesienia gruntów porolnych i odnowień leśnych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkowane u nas rośliny żywopłotowe i miododajne.

Do szerszego zapoznania się z naszą ofertą zapraszamy do strony oferta, a z opisem roślin i ich uprawy do fachowej literatury. Jest nią m.in. Katalog Roślin, który współwydajemy jako członkowie Związku Szkółkarzy Polskich.

Rośline ogrodowe w namiotach w Szkółce drzew i krzewów Michał Bojanowski